Uitbater voor het Patronaat te Mere is Mevr. Heidi Wambeke. Heidi is afkomstig uit Gent en woonachtig te Lede-Papegem.
Zij draagt mee zorg voor het kloppend sociaal hart van Mere.

Heidi Wambeke
Patronaatstraat 9
9420 Mere
0473/45.36.60
bestuur.patronaatmere@gmail.com